Termini

1) Stabs
2) Lenteris
3) Reliņš
4) Iekaltais vaigs
5) Nesošais stabs
6) Pakāpslis
7) Pakāpiens